Kardiovaskularna svojstva

Od davnine se zna da češnjak koristi kardiovaskularnom sustavu. Ova je tvrdnja potvrđena u mnogobrojnim kliničkim istraživanjima na ljudima i u laboratorijskim istraživanjima na ljudskim stanicama.

Osobito se ističe sposobnost češnjaka da izazove povoljne promjene profila lipida u krvi (1) i snjiženje krvnog tlaka (2,3). U laboratorijskim modelima, ekstrakti češnjaka inhibiraju agregaciju trombocita, promoviraju sintezu dušikovog mono-oksida i fibrinolizu (4,5).  Antitrombotična aktivnost češnjaka bila je predmet nekoliko studija na zdravim osobama i na bolesnicima s kardiovaskularnom bolesti, pri čemu se koristio vodeno-alkoholni ekstrakt češnjaka (6), odnosno ulje češnjaka (7,8). Ti su preparati češnjaka pokazali smanjenje agregacije trombocita u svakom studiju.

Neke od najznačanijih potvrda pogodnog utjecaja česnjaka na kardiovaskularni sustav mogu se pronaći u meta-analizama mnogobrojnih studija o koristi uzimanja preparata češnjaka (meta-analiza je kritičko sagledavnanje mnogih objavljenih studija i uključuje kritičku sintezu rezultata iz svih studija).  Tako su u meta-analizi 172 istraživanja u kojima je ispitivan utjecaj češnjaka na lipide u krvi, Reinhard i suradnici (1) našli da preparati češnjaka (koji su uključivali i vodeno-alkoholne ekstrakte češnjaka) značajno snižuju totalni kolesterol za – 0·19 mmol/L (- 7·35 mg/dl)  i triglyceride (TAG) za – 0·11 mmol/L (- 9·7 mg/dl) u usporedbi s placebom. Tabela 2 iz njihove analize (dolje) pokazuje nešto manje značajno sniženje LDL (tzv. lošeg kolesterola) i povećanje HDL (tzv. dobrog kolesterola) u krvi (1).

Isti autori su godinu dana ranije objavili meta-analizu utjecaja preparata češnjaka na hipertenziju krvnog tlaka (9). Iz 10 kliničkih studija o ljudima s povišenim krvnim tlakom našli su da preparati češnjaka  smanjuju krvni tlak kod osoba koje pate od povišenog tlaka u prosjeku za 16.3 mmHg (sistola), a tlak kod diastole za 9.3 mmHg, dok su kod ljudi koji imaju normalni krvni tlak promjene bile beznačajne.

Randomizirana, dvostruko-slijepa, placebo-kontrolirana klinička studija na ljudima koji su imali operaciju srca pokazala je značajnu inhibiciju stvaranja naslaga u koronarnim arterijama nakon konzumiranja 4 mL vodeno-alkholonog ekstrakta češnjaka na dan, u trajanju od oko godinu dana (10).

Oko 65% značajnog smanjenja naslaga (tzv. plaka) zapaženo je kod tih pacijenata u usporedbi s kontrolnom grupom koja je uzimala placebo. Krvni homocistein i LDL takoder su imali tendenciju smanjenja, dok je HDL pokazao tendenciju rasta.  Autori zaključuju da ekstrakt češnjaka može biti vrlo koristan za sprečavanje zaustavljanja protoka krvi do srca, posebno u visoko rizičnih osoba, uključujući pacijenate koji su imali operaciju srca.

Budoff i suradnici (11) su u drugoj studiji, koja je također bila dvostruko-slijepa i placebo-kontrolirana, našli da uzimanje vodeno-alkholonog ekstrakta češnjaka (4 mL na dan) u kombinaciji sa statinima dovodi do značajnog smanjenje parametra kalcifikacije (prosječna promjena: 7,5 ± 9,4% kroz godinu dana) u odnosu na placebo skupinu koja je imala prosječan porast kalcifikacije od 22,2 ± 18,5%. Ova pilot studija ukazuje na pogodan utjecaj uzimanja vodeno-alkoholnog ekstrakta češnjaka na smanjenje brzine napredovanja koronarne kalcifikacije.

 

Literatura:

1. Reinhart KM, Ripple Talati R. et al. The impact of garlic on lipid parameters: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Research Reviews (2009), 22, 39–48.

2. Ried K, Frank OR et al. Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovascular Disorders 2008, 8:13

3. Ried K, Frank OR Stocks NP. Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a dose–response trial. European Journal of Clinical Nutrition (2013) 67, 64–70.

4. Rahman K, Lowe GM. Garlic and Cardiovascular Disease: A Critical Review. Journal of Nutrition. 2006;136 Suppl 3:S736-740.

5. Rahman K. Effects of garlic on platelet biochemistry and physiology. Mol. Nutrition Food Res. 2007, 51, 1335 – 1344.

6. Steiner M, Lin RS. Changes in platelet function and susceptibility of lipoproteins to oxidation associated with administration of aged garlic extract .J Cardiovasc Pharmacol. 1998;31:904–8.

7. Bordia A, Verma K, Srivastava C. Effect of garlic (Allium sativum) on blood lipids, blood sugar, fibrinogen and fibrinolytic activity in patients with coronary artery disease. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (1998) 58(4), 257-263

8. Wojcikowski K, Myers S, Brooks L. Effects of garlic oil on platelet aggregation: a double-blind placebo-controlled crossover study. Platelets. 2007 Feb;18(1):29-34.

9. Reinhart KM, Coleman CI, et al. Effects of garlic on blood pressure in patients with and without systolic hypertension: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2008 Dec;42(12):1766-71.

10. Budoff M. Aged Garlic Extract Retards Progression of Coronary Artery Calcification. Journal of Nutrition 2006;136 Suppl 3:S741-4.

11. Budoff M, Takasu J, et al. Inhibiting progression of coronary calcification using Aged Garlic Extract in patients receiving statin therapy: a preliminary study. Preventive Medicine 39 (2004) 985–991.

 

 

Tabela 1 prikazuje rezultate ostalih istraživanja u kojima je korišten vodeno-alkoholni ekstrakt češnjaka kao što je “Zlatni Allium”.

Pregledna tabela kardiozaštitnih efekata vodeno-alkoholnog ekstrakta češnjaka pronađenih u kliničkim studijima. Strelica dolje (↓) označuje pad ili smanjenje, a strelica gore (↑) porast ili povećanje istrazivanog parametra. Brojevi u zagradi se odnose na znanstvene radove u kojima su ti rezultati objavljeni.

Anemija (eritrociti, hemoglobin) [1]↓ u 61% bolesnika
Krvni tlak [2,3]↓ 6-9%
Bol u prsima [4]↓ u 90% bolesnika
Hladnoca udova [4.5]u 40-100% bolesnika
Oksidacija kolesterola [6,12,14,19]↓ 38%
Cirkulacija (ruke/noge) [5,7]↑ u 67% bolesnika
Vrtoglavica [5]↓ u 50-85% bolesnika
Funkcija endothelija [17,18]↑ u 44-66% bolesnika
Glavobolja [5]↓ u 50-80% bolesnika
Homocysteine [17]↓ u 27% bolesnika
Palpitacija srca [1]↓ u 45-75% bolesnika
LDL kolesterol [2,8,9,10]↓ 5-12%
Oksidativni stress kod pusenja [20]↓ u 29-37% bolesnika
Agergacija trombocita [6,9.15]↓ 10-25%
Adhezija trombocita [6,9]↓ 30-58%
Sigurnost kod uzimanja warfarina [21]potvrdjeno
Sickle Cell Anemia [11,13,15]↓ gustih eritrocita za 30%
Ukupan serumski kolesterol [2,8,9,10,12,16]↓ 6-31+%
Trigliceridi [8]↓ 10-19%

 

Literatura za gornju tabelu

1. Hasegawa Y , et al. 1983. Japanese J. New Remedies Clinic 32:365-76.

2. Steiner M , et al. 1996 Am J Clin Nutr. 64:866-70.

3. Ried K , et al. Eur. J. Clin. Nutr. (2013) 67, 64–70.

4. Kawashima H , et al. 1985. Treatment and New Medicine, Japan. 22:3012-24.

5. Kikuchi T , et al. 1994. Japanese J New Remedies Clin. 43(1):146-58.

6. Steiner M , et al. 1998. J Cardiovascular Pharmacol. 31:904-8.

7. Okuhara T . 1994. Japanese Pharmacol Therapeut. 22(8):3695-3701.

8. Lau B, et al . 1987. Nutr Res. 7:139-49.

9. Steiner M , et al. 1994. J Am Coll Nutr. 13(5):524.

10. Yeh Y , et al. 1995. J Am Coll Nutr. 14(5):545.

11. Ohnishi ST, Ohnishi T , et al. 2000. Nutrition. 16:330-8.

12. Munday J , et al. 1999. Atherosclerosis. 143:399-04.

13. Takasu J , et al. 2002. BMC Blood Disorders. 2:3.

14. Lau. BHS , 2001. J. Nutr. 131:985S-8S

15. Rahman K, Billington D . 2000. J. Nutr. 130:2662-5.

16. Yeh Y , et al. 1997. In Food Factors for Cancer Prevention, Ohigashi, et al. eds. Springer Tokyo, pp. 226-230, 1997

17. Williams , et al. 2005. Phytother. Res. 19(4):314-9.

18. Weiss N , et al. 2006. J Nutr. 136(3S):750S-4S.

19. Lau B . et al.2001. J. Nutr. 131:168-71.

20. Dillon SA , et al. 2002. J. Nutr. 132:168-71.

21. Macan H , et al. 2006. J. Nutr. 136(3S):793S-5S.