Već je Plinije Stariji...

starorimski pisac, vojskovođa i jedan od najznačajnijih enciklopedista starog vijeka, ustvrdio u svom djelu od 37 knjiga „Naturalis historia“ kako nema te bolesti koja se ne povuče pred češnjakom.